Guvernul a adoptat un proiect de lege privind împădurirea terenurilor degradate

Sursa: www.tvr.ro - Mediu

Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, un proiect de lege privind împădurirea terenurilor degradate, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Muntean. Actul normativ reglementează atât cadrul general privind ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, cât şi procedura de identificare şi delimitare a terenurilor degradate destinate împăduririi şi de constituire a perimetrelor de ameliorare. 'Actul normativ se referă la terenurile degradate indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire. Fac excepţie terenurile care sunt incluse pe Lista siturilor contaminate, care sunt în faza de investigare preliminară sau detaliată sau care fac obiectul unor proiecte de refacere a mediului geologic şi ecosistemelor terestre', a precizat Ioana Muntean. Identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor se fac de către o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al Direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, a mai anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului. Comisia va fi formată din primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în calitate de preşedinte al comisiei; din câte un reprezentant al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală; al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; al oficiului judeţean de studii pedologice şi agrochimice; al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare; al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului; al direcţiei silvice sau structurii silvice de rang superior şi ocolului silvic de stat sau privat, după caz, în calitate de secretar; din reprezentantul sectorului de îmbunătăţiri funciare la nivel local, precum şi din specialişti din unităţile şi subunităţile de cercetare şi proiectare în domeniile de îmbunătăţiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice şi pedologice; din specialişti din Ministerul Mediului, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condiţiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acţiuni de împădurire. Sursele de finanţare pentru realizarea acestor lucrări provin din Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit conform Legii fondului funciar nr.18/1991; din alocaţii de la bugetul de stat, din sponsorizări de la societăţi comerciale, fundaţii şi altele, din surse financiare nerambursabile sau credite externe pe termen lung, precum şi din contribuţia benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor este constituit conform art. 33 din Codul silvic.

Articole similare

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.